top of page

AV

Verkoopvoorwaarden

  1. INLEIDING

De Website(s) (onze “Site”) van  EGERIE PARIJS  (“  EGERIE PARIJS  ”, "wij", "ons", "onze") en de bijbehorende services worden aan u beschikbaar gesteld onder voorbehoud van de volgende gebruiksvoorwaarden en service en alle andere regels die op onze site zijn geplaatst (gezamenlijk de "Algemene voorwaarden") . Lees de Algemene Voorwaarden aandachtig door voordat u een bestelling plaatst op http://www.egerie-paris.com/boutique.  EGERIE PARIJS  is een merknaam van SARL SARAHDAVID, een bedrijf geregistreerd bij het REGISTER DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS van Parijs onder nummer Paris B 512  856  097 hierna te noemen "  EGERIE PARIJS  » en anderzijds door elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wenst te doen via de website http://www.egerie-paris.com/boutique hierna "de Klant" genoemd. Het adres van ons hoofdkantoor is Rue du Caire 12 – 75002 Parijs. We kunnen de Algemene Voorwaarden af en toe wijzigen. Lees de algemene voorwaarden en bekijk ze regelmatig. Als u niet akkoord gaat met eventuele wijzigingen in de Algemene voorwaarden, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de site. Geen enkele wijziging in de Algemene voorwaarden nadat u een bestelling heeft geplaatst, heeft geen invloed op die bestelling, tenzij we wettelijk verplicht zijn om een dergelijke wijziging aan te brengen.

2.REGISTRATIE

Om gebruik te maken van bepaalde diensten of functies die op deze Site voor u beschikbaar zijn, moet u zich registreren. Wanneer u zich registreert, moet u informatie over uzelf verstrekken. Deze moeten in alle opzichten exact, nauwkeurig, actueel en volledig zijn. En cas de modification de l'une des informations fournies lors de votre inscription, veuillez nous en informer immédiatement à l'adresse électronique suivante : mailto: contact@egerie-paris.com Nous pouvons également occasionnellement modifier les informations que nous demandons à l' inschrijving. Het wachtwoord voor uw account dat u opgeeft, moet uniek zijn en veilig worden bewaard. In het geval van een inbreuk op de beveiliging van uw account of enig ongeoorloofd gebruik, moet u dit onmiddellijk melden  contact@egerie-paris.com. EGERIE PARIJS  behoudt zich het recht voor om gebruikersaccounts te beëindigen in het geval dat een gebruiker proxyservers ('Internet Protocol-adressen') gebruikt met als doel het gebruik van meerdere accounts te verhullen of anderszins een van onze services te verstoren. Als je meerdere gebruikersaccounts gebruikt om de Community te verstoren  EGERIE PARIS, maatregelen kunnen worden genomen met betrekking tot een of al uw gebruikersaccounts.

3. KENMERKEN VAN DE GOEDEREN

De artikelen die te koop worden aangeboden, zijn die welke voorkomen in onze catalogus die op onze site is gepubliceerd.  http://www.egerie-paris.com/boutique .  De aanbiedingen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de Site. Ze worden aangeboden binnen de limiet van de beschikbare voorraad. Elk product gaat vergezeld van een beschrijving en een foto De foto's in de catalogus zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk en betreden het contractuele veld. We informeren de Klant echter dat hij geen perfecte overeenkomst kan garanderen. De kleuren van de artikelen kwamen niet overeen met de echte kleuren onder invloed van de internetbrowser, het scherm of zelfs de gebruikte hightech-ondersteuning.De artikelen die op deze site te koop zijn, zijn beschikbaar voor levering in Europa.

4. BESTELLINGEN:

Nadat u uw keuze heeft gemaakt en uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u een e-mail ter bevestiging van uw bestelgegevens. Deze e-mail houdt GEEN acceptatie van uw bestelling in. Dit is een eenvoudige bevestiging dat we deze hebben ontvangen Tenzij u uw bestelling annuleert, de aanvaarding van deze laatste en het sluiten van het contract tussen u en  EGERIE PARIJS  worden als effectief beschouwd zodra we u een bevestigingsmail sturen waarin staat dat de producten zijn verzonden. We behouden ons het recht voor om uw bestelling niet te accepteren in het geval dat we bijvoorbeeld geen betalingsautorisatie kunnen krijgen, verzendingsbeperkingen van toepassing zijn op een bepaald artikel, het bestelde artikel is uitverkocht of voldoet niet aan onze kwaliteitscontrolenormen en is verwijderd, of als u niet voldoet aan de geschiktheidscriteria die zijn uiteengezet in de Algemene voorwaarden. We zijn niet verplicht om een bestelling te accepteren of uit te voeren voor een artikel dat onjuist is geprijsd en we behouden ons het recht voor om een dergelijke bestelling te annuleren, ongeacht of deze is gevalideerd of verzonden. In het geval van een prijsfout op een artikel dat u hebt besteld, wordt u per e-mail of telefoon op de hoogte gebracht van de gehele of gedeeltelijke annulering van uw bestelling. Indien voor deze goederen al betaald is, wordt het volledige afgeschreven bedrag zo spoedig mogelijk aan u teruggestort. In het geval van annulering nadat de artikelen al zijn verzonden, zal de terugbetaling plaatsvinden na ontvangst van de goederen die u aan ons hebt geretourneerd.

5. PRIJS VAN ARTIKELEN

De op de site aangegeven prijzen zijn in euro's, alle taksen inbegrepen (TTC), exclusief deelname aan verwerkings- en verzendkosten. Ze houden rekening met de btw en eventuele kortingen die van toepassing zijn op de dag van de Bestelling. Eventuele nieuwe belastingen of bijdragen, met name milieubelastingen, zullen waarschijnlijk worden doorberekend in de verkoopprijs van de Artikelen. De prijzen van de Producten zijn exclusief leveringskosten (verzending, verpakking en het pakket maken volgens de geldende bedragen) Het bedrag van de verzendkosten wordt vermeld op de Site vóór validatie van de Bestelling.  DE ARTIKELEN BLIJVEN HET VOLLEDIGE EIGENDOM VAN EGERIE PARIS TOT DE VOLLEDIGE BETALING VAN DE PRIJS, DIE DE KLANT ERKENT EN AANVAARDT.

6. BETALING VAN DE BESTELLING

Betaling kan worden gedaan met Visa, MasterCard debet-/creditcard, cheque en bankoverschrijving en elke andere methode die af en toe en duidelijk wordt weergegeven op de Site.Het bedrag van de bestelling wordt afgeschreven en van uw rekening afgeschreven zodra uw bestelling is verzonden door  EGERIE PARIJS. Alle debet-/creditcardhouders zijn onderworpen aan validatiecontroles en autorisatie door de kaartuitgever. Als de uitgever van uw betaalkaart weigert om de betaling te autoriseren naar:  EGERIE PARIS, wij zijn niet verantwoordelijk voor enige vertraging of niet-levering. We nemen redelijke maatregelen om onze site veilig te houden. Deze informatie is volledig gecodeerd en wordt alleen gebruikt om de kaarttransacties te voltooien die u hebt aangevraagd. We nemen ook alle redelijke maatregelen die in onze macht liggen om uw bestel- en betalingsinformatie veilig te houden. Bij afwezigheid van nalatigheid van onze kant, kunnen wij echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies dat u zou kunnen lijden als een onbevoegde derde partij erin slaagt toegang te krijgen tot de gegevens die u ons hebt verstrekt bij het bezoeken of bestellen op de site.

7. PROMOTIECODES

Promotiecodes zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld. Ze kunnen ook niet worden gebruikt met andere aanbiedingen of promotiecodes, ze zijn niet cumulatief en moeten vóór de deadline worden gebruikt.

8. LEVERINGSMETHODEN

De online winkel  EGERIE PARIJS  biedt u een methode van postbezorging aan op het adres van uw keuze. De gemiddelde levertijd is 24 tot 72 uur, afhankelijk van de bestemming. Leveringen vinden plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 19:00 uur. Deze levering is gratis voor een minimale bestelling van € 150 op het vasteland van Frankrijk. Zodra uw pakket is overgenomen door de vervoerder, kunt u uw pakket op elk moment op de site volgen met behulp van het trackingnummer dat beschikbaar is op uw online account en het volgen van uw bestelling of die u per e-mail hebt ontvangen tijdens uw orderbevestiging . Als u afwezig bent, ontvangt u een bericht van levering per sms of MAIL, zodat u uw levering opnieuw kunt plannen.De leveringskosten worden aangeboden voor elke bestelling met een bedrag hoger dan of gelijk aan 80 euro inclusief belasting in Europees Frankrijk . Onder dit bedrag variëren de bezorgkosten afhankelijk van het verzendadres. Ze worden automatisch berekend bij het bevestigen van uw winkelmandje. Voor bestellingen in het buitenland variëren de bezorgkosten afhankelijk van het verzendadres. Ze worden automatisch berekend bij het bevestigen van uw winkelmandje.

9. RETOUREN: RUIL – TERUGBETALINGEN

EGERIE PARIJS  autoriseert een uitwisseling aan Klanten onder:  20 dagen: - om één of meerdere artikelen te ruilen - om te genieten van een terugbetalingDeze 2 methodes zijn mogelijk via de site  http://www.egerie-paris.com/boutique . De kosten van het retourneren zijn dan voor rekening van de Klant. Terugbetalingen worden alleen gedaan voor online aankopen, door overschrijving of hercreditering van de bankkaart die voor de betaling is gebruikt. Terugbetalingen vinden plaats binnen 48 uur (exclusief weekends). Eind- en feestdagen) vanaf de datum van ontvangst van het "retourpakket" door  EGERIE PARIJS. De Klant zal per e-mail op de hoogte worden gebracht van de opvolging van zijn terugbetaling.In het geval dat het bestelde product defect is of niet overeenstemt met het bestelde artikel, kan de klant de omruiling of terugbetaling ervan vragen. De bezorgkosten zijn dan voor rekening van  EGERIE PARIJS  .Merk op dat dit retourrecht alleen kan worden aanvaard voor artikelen die worden geretourneerd in een staat waarin ze door EGERIE DE PARIS opnieuw te koop kunnen worden aangeboden; hetzij in hun originele verpakking en in smetteloze staat. Artikelen die gedragen, beschadigd, bevuild of zonder hun labels worden geretourneerd, worden niet teruggenomen.  Het retouradres is:  EGERIE VAN PARIJS  - online winkelservice - 12, rue du Caire 75002 Parijs.

10.GARANTIE

Alle door de verkoper geleverde producten genieten van de wettelijke garantie voorzien door de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek en L 211-1 en volgende van het Consumentenwetboek, vanaf de leveringsdatum: - Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek: de verkoper is aan de garantie gebonden wegens de verborgen gebreken van de verkochte zaak die deze ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor zij bestemd zijn, of die dit gebruik dermate verminderen dat de koper de zaak niet zou hebben verworven, of slechts een lagere prijs, als hij ze had gekend.- Artikel 1648 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek: de vordering wegens terugwerkende kracht moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na ontdekking van de ondeugd. - Artikel L 211-4 van het Consumentenwetboek: de verkoper is verplicht goederen te leveren die beantwoorden aan de overeenkomst en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering. Het reageert ook op elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montage-instructies of de installatie wanneer dit haar wordt aangerekend door het contract of onder haar verantwoordelijkheid is uitgevoerd.- Artikel L 211-5 van de Consumentenwet: aan aan de overeenkomst beantwoorden, moet het goed: 1/ geschikt zijn voor het gebruik dat gewoonlijk van een soortgelijk goed wordt verwacht en, indien van toepassing: overeenkomen met de beschrijving die door de verkoper is gegeven en de kwaliteiten bezitten die - aan de koper worden gepresenteerd in de vorm van een monster of model; De kwaliteiten presenteren die een koper legitiem mag verwachten gezien de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering;2/ Of de kenmerken presenteren die in onderling overleg door de partijen zijn bepaald of geschikt zijn voor een speciale gebruik gevraagd door de koper, onder de aandacht van de verkoper gebracht en dat deze laatste heeft aanvaard - Artikel L 211-12 van de Consumentenwet: de actie die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming wordt verjaard door twee jaar vanaf de levering van de goederen. garantie stelt de Klant in staat de geleverde defecte of niet-conforme Artikelen terug te sturen voor terugbetaling onder de bovengenoemde voorwaarden. In geval van niet-conformiteit van een verkocht product, kan het worden teruggestuurd naar het hoofdkantoor, dat het terug zal nemen, omruilen of het terugbetalen. In dit geval moet de retourzending per post worden gedaan op het volgende adres:  EGERIE PARIJS – SARL SARAH DAVID, 12  Rue du Caire 75002 Parijs  binnen twintig dagen na levering. Wat het probleem met uw artikel ook is, het is absoluut noodzakelijk om een kopie van de factuur en het retourformulier bij het defecte artikel te voegen.

11. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Uw gebruik van de site en de inhoud ervan verleent u geen auteursrecht, ontwerp, handelsmerk en andere intellectuele eigendomsrechten in en op de materialen die verband houden met de inhoud (zoals beschreven in het gedeelte Inhoud hieronder), inclusief software  EGERIE PARIJS  en alle HTML en andere code die op deze Site verschijnt. Al dergelijke inhoud, ontwerpen en gerelateerde intellectuele eigendomsrechten van derden waarnaar wordt verwezen of die op deze site worden weergegeven, worden beschermd door nationale intellectuele eigendomswetten, andere wetten en internationale verdragsbepalingen. U bent geautoriseerd om de Inhoud alleen te gebruiken zoals uitdrukkelijk vermeld  EGERIE PARIJS. Elke reproductie of herdistributie van de bovengenoemde inhoud is verboden en kan leiden tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging. Zonder het voorgaande te beperken, is het kopiëren en gebruiken van de bovengenoemde materialen op een andere server, locatie of medium voor publicatie, reproductie of distributie uitdrukkelijk verboden. U mag echter één kopie maken om de Inhoud voor uw eigen persoonlijk gebruik te bekijken.

12. NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK

Deze site is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag geen inhoud, software, product of dienst die op deze site. U mag deze site of de inhoud ervan niet gebruiken voor commerciële doeleinden, inclusief adverteren of het genereren van advertentie-inkomsten op uw eigen site.

13. TOEPASSELIJK RECHT

Deze online verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. Alle geschillen ten gronde of op het formulier vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken. Deze AV doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de Klant als consument. Voor meer informatie over hun rechten kunnen zij contact opnemen met hun lokale overheid of consumentenadviesorgaan.

14. CONTACTEER ONS

Als u contact met ons wilt opnemen, staat onze Klantenservice van maandag tot en met vrijdag per e-mail tot uw beschikking op het volgende adres: 

contact@egerie-paris.com

U kunt ons ook telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur op  01.40.28.01.79

bottom of page